Vesti

Ispitivanje efikasnosti biocidnih proizvoda

U saradnji sa laboratorijama J.S. Hamilton, u mogućnosti smo da ponudimo ispitivanje efikasnosti biocidnih proizvoda. Prema Zakonu o biocidnim proizvodima („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015) biocidni proizvod jeste aktivna supstanca ili smeša koja sadrži jednu ili više aktivnih supstanci, pripremljena u obliku u kome se snabdevaju korisnici, a čija je namena da hemijski ili biološki uništi, odvrati, učini bezopasnim, spreči delovanje ili kontroliše nepoželjne organizme.

Ispitivanjima se utvrđuje da li proizvod ispunjava biocidna svojstva koja je izjavio proizvođač i da li je efikasan kao germicidni i fungicidni proizvod. Proizvodi koji se mogu testirati su biocidi za higijenu ljudi, dezinfekciona sredstva za javnu i individualnu upotrebu i proizvodi koji se koriste za dezinfekciju površina koji su u direktnom kontaktu sa hranom ili hranom za životinje. Ispitivanja se vrše prema EN standardima. Za više informacija ili ponudu, stoji Vam na raspolaganju naša e-mail adresa: splaboratorija@splaboratorija.rs