Vesti

Ovlašćenje Uprave za veterinu Republike Srbije

Na osnovu čl.20 Zakona o bezbednosti hrane (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009 i 17/2019), laboratorijska ispitivanja u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje u postupku službene kontrole mogu da se ustupe laboratorijama (u daljem tekstu: službene laboratorije) putem konkursa koji raspisuje Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije je 14.08.2020 u Službenom glasniku RS br. 107/2020 objavio konkurs broj 401-00-1414/2020-05 za izbor pravnih lica – laboratorija za laboratorijska ispitivanja u oblasti bezbednosti i kvaliteta hrane životinjskog porekla i hrane za životinje prilikom proizvodnje, prerade i prometa uključujući i uvoz, iz okvira nadležnosti veterinarske inspekcije i granične veterinarske inspekcije.

Rezultati konkursa su objavljeni 02.10.2020 u Službenom glasniku RS br.120/2020. Među 16 laboratorija koje u svemu ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o bezbednosti hrane i uslove predviđene konkursom i kojima su dodeljeni ustupljeni poslovi za laboratorijska ispitivanja u oblasti bezbednosti i kvaliteta hrane životinjskog porekla i hrane za životinje prilikom proizvodnje, prerade i prometa uključujući i uvoz, SP Laboratorija je jedna od samo 3 privatne laboratorije koje su dobile ovlašćenje za navedene poslove.

SP Laboratorija je akreditovana laboratorija za ispitivanje prema SRPS ISO/IEC 17025 od 2001.godine, a od 2007.godine ovlašćena od strane Uprave za veterinu, odnosno ima više od 10 godina iskustva u obavljanju poslova definisanih ovim konkursom, te je i upisana u Registar pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju veterinarsku delatnost pod brojem 1036.