Vesti

Smanjenje cena

Dragi partneri,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je SP Laboratorija primenom najsavremenije opreme uspela da značajno umanji troškove analize Noro virusa i Hepatitisa A, pa time i cene ispitivanja.

Smanjenje cena ispitivanja za Noro virus i Hepatitis A iznosi u proseku 30% zavisno od zahteva za hitnost ispitivanja i zahtevanog obima i primenjuje se od 15.04.2021.

SP Laboratorija je, kao što znate, akreditovana za ispitivanje Noro virusa i Hepatitisa A u jagodičastom voću.

Prilikom nadzora Akreditacionog tela Srbije (ATS) u martu, uspešno je ocenjeno i proširenje obima ispitivanja Noro virusa i Hepatitisa A u uzorcima voća i povrća, proizvoda od voća i povrća i uzorcima sa površina. Očekujemo uskoro objavljivanje novog obima akreditacije od strane ATS-a čime će i ispitivanja u značajno povećanom području primene biti akreditovana.

Kontaktirajte nas vezano za detaljnije informacije!