Vesti

Proširenje Obima akreditacije

Poštovani,

zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da je u SP Laboratoriji početkom marta ove godine izvršen drugi redovan nadzor od strane Akreditacionog tela Srbije u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, nakon kojeg je donesena odluka o održavanju akreditacije za poslove ocenjivanja usaglašenosti kao i odluka o proširenju obima akreditacije za sledeća ispitivanja:

  • Određivanje perhlorata
  • Određivanje aflatoksina M1 (Elisa-fotometrijski) u sirovom mleku, mleku i mleku u prahu koji omogućava veći kapacitet ispitivanja
  • Dodatna hemijska ispitivanja predmeta opšte upotrebe
  • Otkrivanje i brojanje Alicyclobacillus spp.
  • Mikrobiološka ispitivanja kozmetičkih proizvoda prema ISO metodama
  • prošireno je područje primene metode Detekcija norovirusa i hepatitis A virusa na voće i povrće, proizvode od voća i povrća i uzorke sa površina

Detaljan obim akreditacije možete pogledati na sajtu Akreditacionog tela Srbije: https://lnkd.in/e7kycix

Kompletna lista akreditovanih rezidua pesticida, GMO modifikacija, mikotoksina i metala i

https://splab.vladimirpekez.com/o-nama/sertifikati-i-obim-akreditacije/akreditacija/

metaloida je korisnicima uvek dostupna na sajtu SP Laboratorije putem linka:

SP Laboratorija će i u narednom periodu nastaviti da prati Vaše zahteve, domaće i inostrane

zakonske propise i u skladu sa tim usklađivati svoje poslovanje, razvijati i primenjivati

priznate metode ispitivanja.

Za sva dodatna pitanja i informacije stoji Vam na raspolaganju naša e-mail adresa:

splaboratorija@splaboratorija.rs