Vesti

Zahvalnica i plaketa ATS-a

Pre 20 godina su prve laboratorije akreditovane u Srbiji i jedna od malobrojnih je i SP Laboratorija! Na proslavi povodom obeležavanja Dana akreditacije u Republici Srbiji i Svetskog dana akreditacije koja se održala 28.juna 2021.godine, Akreditaciono telo Srbije je SP Laboratoriji uručilo zahvalnicu i plaketu “20 godina sa nama” kao priznanje za 20 godina akreditacije laboratorije.

Bilo je izuzetno zadovoljstvo primiti plaketu i zahvalnicu kao priznanje za dugogodišnju saradnju sa Akreditacionim telom Srbije što ujedno potvrđuje i dugogodišnju kompetentnost SP Laboratorije.