Vesti

Novo ovlašćenje SP Laboratorije

Na osnovu Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009 i 17/2019), poslove od javnog interesa u oblasti sredstava za ishranu bilja iz člana 12. ovog zakona može da obavlja laboratorija koju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izabere  na osnovu konkursa koji se raspisuje i objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Konkurs je objavljen 12.05.2022 u Službenom glasniku RS br. 57/2022, a rezultati konkursa 15.07.2022 u Službenom glasniku RS br. 80/2022.

Među 11 laboratorija koje u svemu ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta kao i uslove predviđene konkursom i kojima su ustupljeni laboratorijski i sa njima povezani stručni poslovi u oblasti sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, SP Laboratorija je jedna od samo 4 privatne laboratorije koje su dobile ovlašćenje za navedene poslove.

SP Laboratorija je akreditovana laboratorija za ispitivanje prema SRPS ISO/IEC 17025 od 2001.godine, i ima više od 15 godina iskustva u ispitivanju sredstava za zaštitu bilja.