Bečejski festival nauke

U Bečeju je 12.10.2023 na gradskom trgu održan drugi po redu Bečejski Festival Nauke u organizaciji Društva za razvoj i promociju nauke “Pipeta”. Glavni cilj festivala je promocija nauke među decom i mladima. Osim osnovnih i srednjih škola, izlagači su bili i firme koje su, kroz aktivnosti i eksperimente prilagođene deci svih uzrasta, prezentovali svoj […]

Novi katalog vezan za kozmetiku

Obaveštavamo Vas da je na stranici https://splaboratorija.rs/dokumenta/katalozi/ postavljen najnoviji Hamilton katalog vezan za ispitivanje kozmetičkih proizvoda. Analize koje se vrše uključuju: -procenu kompatibilnosti kože (Patch test) -testove prihvatljivosti korisnika kozmetičkog proizvoda (In-use test) -stabilnost i kompatibilnost kozmetičkog proizvoda -određivanje zaštitnog faktora (SPF), otpornostI na vodu, UVA zaštite -fototoksičnost, fotoalergija -studije efikasnosti (za potvrdu namene kozmetičkog […]

Obnovljen sertifikat o akreditaciji

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo, da je SP Laboratoriji obnovljen sertifikat o akreditaciji. Novi sertifikat o akreditaciji važi naredne četiri godine – do 23.06.2027.   Takođe, objavljen je i ažurirani obim akreditacije koji je proširen za ispitivanje sadržaja ukupne masti mikrotalasnom ekstrakcijom u hrani i hrani za životinje. SP Laboratorija je prva laboratorija u […]

Nova EU regulativa

Obaveštavamo Vas, da je 25.aprila objavljena nova EU regulativa Commission Regulation (EU)2023/915 of 25 April 2023 on maximum levels for certain contaminants in food and repealingRegulation (EC) No 1881/2006, koja stupa na snagu 25.maja 2023.godine i zamenjuje CommissionRegulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certaincontaminants in foodstuffs.

Novi obim akreditacije

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da je objavljen novi obim akreditacije SP Laboratorije, koji je proširen sa ispitivanjima: Izmene (između ostalog) koje su implementirane u novi obim akreditacije su: Detaljan obim akreditacije možete pogledati na sajtu Akreditacionog tela Srbije: http://www.registar.ats.rs/ pod akreditacionim brojem 01-018. Kompletna ažurna lista akreditovanih rezidua pesticida, GMO modifikacija, mikotoksina, biljnih toksina i […]

Novo ovlašćenje SP Laboratorije

Na osnovu Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009 i 17/2019), poslove od javnog interesa u oblasti sredstava za ishranu bilja iz člana 12. ovog zakona može da obavlja laboratorija koju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izabere  na osnovu konkursa koji se raspisuje i objavljuje u “Službenom glasniku […]

QS odobrenje

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je SP Laboratorija postala QS odobrena laboratorija za monitoring rezidua pesticida u voću, povrću i krompiru. U Republici Srbiji je SP Laboratorija jedina QS odobrena laboratorija. QS (Quality Scheme) je vodeći nemački standard za bezbednost hrane. QS sertifikacioni znak označava visok nivo bezbednosti voća, povrća, krompira i proizvoda od mesa, u lancu od […]

Nova cena za određivanje Legionelle spp

SP Laboratorija, Bečej, korigovala je cenu utvrđivanja prisustva/broja Legionella spp. u uzorcima vode na 4.400, 00 RSD (bez PDV), sa ciljem da se kontrola ovog važnog parametra učini dostupnim. Potvrdite ispravnost vode i uspešnost tretmana u rashladnim sistemima, rezervoarima tople vode, bazenima, spa centrima i instalacijama vode u poslovnim objektima I pogonima! Budite korak ispred, […]

Ispitivanje Etilen oksida

NOVO! SP Laboratorija od 12.08.2021 u okviru fleksibilnog obima akreditacije vrši ispitivanje ETILEN OKSIDA u mesu, aditivima (stabilizatorima), začinima, semenu uljarica, mleku i proizvodima od mleka.

Zahvalnica i plaketa ATS-a

Pre 20 godina su prve laboratorije akreditovane u Srbiji i jedna od malobrojnih je i SP Laboratorija! Na proslavi povodom obeležavanja Dana akreditacije u Republici Srbiji i Svetskog dana akreditacije koja se održala 28.juna 2021.godine, Akreditaciono telo Srbije je SP Laboratoriji uručilo zahvalnicu i plaketu “20 godina sa nama” kao priznanje za 20 godina akreditacije […]