O nama

Istorija

Maj 2022
QS odobrena laboratorija
Maj 2022
04.03.2020.
SP Laboratorija je postala deo J.S. Hamilton Poland grupe
04.03.2020.
2020
GAFTA, a zatim i FOSFA odobrena laboratorija. Takođe iste godine SP Laboratorija je od strane Uprave za veterinu ovlašćena po konkursu za ispitivanja u oblasti bezbednosti i kvaliteta hrane životinjskog porekla i hrane za životinje prilikom proizvodnje, prerade i prometa uključujući i uvoz
2020
2019
GMP+ ovlašćena laboratorija
2019
2009, 2014, 2020
Ovlašćena po konkursu od strane Ministarstva poljoprivrede za ispitivanje bezbednosti hrane i hrane za životinje
2009, 2014, 2020
2013, 2015, 2020
Ovlašćena od strane Ministarstva poljoprivrede za ispitivanje površinskih, podzemnih i otpadnih voda
2013, 2015, 2020
2013
Ovlašćena od strane Ministarstva poljoprivrede za ispitivanje sorti poljoprivrednog bilja
2013
2012
Ovlašćena od strane Ministarstva poljoprivrede za ispitivanje vina i upisana u EU regulativu ovlašćenih laboratorija za ispitivanje vina – lista 6 EU 555/2008
2012
2007
Ovlašćenja od Uprave za veterinu za ispitivanje hrane životinjskog porekla i hrane za životinje
2007
2006
Ovlašćena od Ministarstva zdravlja za ispitivanje namirnica i predmeta opšte upotrebe
2006
2005
Od 2005. godine SP Laboratorija posluje samostalno, kao akcionarsko društvo, iste godine dobila je ovlašćenje od strane Ministarstva poljoprivrede za ispitivanje GMO
2005
2002
2002. godine fabriku Sojaprotein privatizuje Victoria Group, novi vlasnici prepoznaju potencijal laboratorije
2002
2001
Od 2001.godine akreditovana je za ispitivanja hrane i hrane za životinje u skladu sa ISO 17025 Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje - jedna od prvih akreditovanih laboratorija u državi. Akreditacioni broj 01-018
2001
1983
SP Laboratorija je osnovana 1983. godine, kao deo fabrike za preradu soje Sojaprotein
1983