KADAR

SP Laboratorija se može pohvaliti sistemom postupaka koji obezbeđuje maksimalnu pouzdanost i efikasnost, međunarnodno priznatim metodama ispitivanja, kao i stručnim kadrom koji stalno proširuje svoje znanje u skladu sa razvojem novih standarda, metoda i opreme za ispitivanja. Kako bi održala lidersku poziciju u regionu, kompanija kontinuirano ulaže u edukaciju visoko obrazovanog kadra u inostranstvu i insistira na praćenju inovacija i svetskih trendova. Ubrzan tehnološki razvoj zahteva od savremene laboratorije, pored permanentnog stručnog usavršavanja, dobru komunikaciju sa korisnicima usluga i timski rad.

Svoj renome SP Laboratorija potvrđuje stalnim angažovanjem u radu komisija za izradu standarda, radu komisija ministarstava koja donose propise o kvalitetu i bezbednosti hrane i hrane za životinje, grupacijama i sekcijama Privredne komore Srbije i drugim stručnim i regulatornim telima, kao i neprekidnim angažovanjem na podizanju kriterijuma iz oblasti kvaliteta i bezbednosti hrane za ljudsku i životinjsku upotrebu.

U SP Laboratoriji zaposleno je preko 120 stručnjaka različitog profila, a struktura kadra je sledeća:

Sektor za prijem uzoraka i upravljanje ispitivanjima

Lekar specijalista higijene

Specijalista sanitarne higijene

Diplomirani inženjer tehnologije

Diplomirani hemičar

Diplomirani inženjer poljoprivrede

Doktor veterinarske medicine

Sektor za mikrobiološka ispitivanja

Specijalista mikrobiologije hrane

Diplomirani biolog

Strukovni inžženjer tehnologije-specijalista

Diplomirani inženjer tehnologije

Sektor za genetička i fizičko-hemijska ispitivanja

Diplomirani inžinjer tehnologije

Diplomirani biolog – molekularni biolog

Diplomirani hemičar

Sektor instrumentalnih analiza

Specijalista toksikološke hemije

Diplomirani hemičar

Diplomirani inžinjer tehnologije

Diplomirani hemičar – biohemičar

Sektor kvaliteta

Diplomirani inžinjer tehnologije

Diplomirani hemičar

Diplomirani biolog