Misija, vizija i korporativne vrednosti

SP Laboratorija, kao deo poslovnog sistema Hamilton Group, deli misiju, viziju i vrednosti koje su ustanovljene na nivou grupe i svih njenih članica.

J.S. Hamilton je kompanija koja pruža usluge, vođena obezbeđivanjem podrške i dodate vrednosti korisniku usluga.

NAŠA JE MISIJA DA PRUŽIMO VISOKOKVALITETNE USLUGE, КOJE DOPRINOSE USPEHU NAŠIH KORISNIKA USLUGA.

Cilj nam je da se fokusiramo na kontinuirani rast i poboljšanje naše pozicije na tržištu, da postanemo vodeća laboratorijska mreža i inspekcijska kompanija u centralnoj i istočnoj Evropi. Visok kvalitet naših usluga zasluga je naših zaposlenih koji doprinose ostvarenju naših poslovnih ciljeva. Osiguravamo najvišu profesionalnu kvalifikaciju zaposlenih i primenu savremene opreme za testiranje i analizu. Konačno, trudimo se da kontinuirano unapređujemo nivo svojih usluga na zadovoljstvo korisnika.

Korporativne vrednosti:

  • Timski rad
  • Integritet
  • Pouzdanost
  • Visok kvalitet
  • Dugoročna partnerstva
  • Društvena odgovornost