Osnovni podaci

Poslovno ime: SP LABORATORIJA A.D. BEČEJ
Pravna forma: Akcionarsko društvo
Adresa: Industrijska 3, 21220 Bečej, Srbija
Tel: +381 21 6811 603
Fax: +381 21 6912 545
E-mail: splaboratorija@victoriagroup.rs
Vebsajt: www.splaboratorija.rs                                              
 
Matični broj: 20074795
PIB: 104076691
Datum osnivanja: 01.10.2005.

Tekući računi:
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD: 205-99295-90
ADDIKO BANK AD BEOGRAD: 165-4673-91

 

Rukovodstvo kompanije

Generalni direktor : Aleksandra Bauer