Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine "SP Laboratorija" A.D. Bečej