Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine „SP LABORATORIJA“ A.D. Bečej