Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine "SP Laboratorija" A.D. Bečej