Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu