Đubriva

Đubriva

Đubriva su neophodan činilac za prehranu biljaka. Koriste se kako bi se poboljšao rast i razvoj poljoprivrednih kultura, kao i za  povećanje njihovog kvaliteta i prinosa. Takođe, su veoma bitan faktor u hortikulturi.

Izuzetno je važno upotrebiti odgovarajuće djubrivo u potrebnoj količini za određenu biljku, kako pre setve, tako i tokom njenog rasta. Previše djubriva, isto kao i premalo, može naneti biljci trajnu štetu. Biljka tada može da sagori, da joj se uništi koren ili cela odumre.

Kontrola kvaliteta đubriva je jedan od segmenata rada SP Laboratorije. Koristeći najsavremeniju opremu i svetski priznate metode, više od petnaest godina, SP laboratorija, u okviru obima akreditacije vrši određivanje:

  • primarnih makrohranljivih elementa
  • sekundarnih hranljivih elemenata
  • mikrohranljivih elemenata