white-bg
Trenutno prva laboratorija u Srbiji, koja se odlučila za primenu fleksibilnog obima akreditacije za ispitivanja rezidua aktivnih supstanci pesticida i mikotoksina u hrani i hrani za životinje,ispitivanje genetičke modifikovanosti u biljnim materijalima i tehnološki prerađenim proizvodima sa sastojcima biljnog porekla i određivanje sadržaja metala i metaloida u hrani, hrani za životinje i vodi.
white-bg
Kompletna analiza nutritivnih parametara, vitamina i minerala
white-bg
Analiza alergena u hrani
white-bg
Ispitivanje prisustva Norovirusa i Hepatitisa A se može vršiti akreditovanom metodom od 2018.godine
white-bg
Ispitivanje etilen oksida u susamu, akreditovanom metodom

Hrana

Ispitivanje alergena

Alergeni u hrani su sve češće predmet ispitivanja, tokom kontrole kvaliteta proizvoda. Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane navodi 14 supstanci za koje se smatra da izazivaju alergije ili intolerancije, te se moraju navesti na deklaraciji.

To su npr. mleko, jaja, riba, rakovi, žitarice koje sadrže gluten (pšenica, ovas, ječam, raž), jezgrasto voće (lešnici bademi, orasi, indijski orah, makadamija orah, pistaći, brazilski orah, pekan orah, Queensland orah i njihovi proizvodi), kikiriki, soja, celer, susam, slačica i njeni proizvodi, lupine, mekušci i svi njihovi proizvodi, kao i sulfiti u koncentraciji od najmanje 10 mg/kg.

Sve je veći broj ljudi, koji su pogođeni alergijama na hranu i taj broj u svetu sve više raste.

Konzumiranje hrane sa alergenim supstancama, kod osetljivih osoba može izazvati reakciju kože ili gastrointestinalnog, respiratornog ili kardiovaskularnog sistema ili anafilaktički šok.

Kako bi se osigurala bezbednost prehrambenih proizvoda u pogledu alergena, neophodno je da on bude pravilno deklarisan i kontrolisan. Kontrola je najefikasnija ako počinje još u proizvodnom pogonu i obuhvata sirovine, poluproizvode i finalne proizvode, kao i briseve proizvodnih linija i ispirne vode.   

Za detekciju i kvantifikaciju alergena primenjuju se osetljive i pouzdane metode kao što su metode imunoenizmatske detekcije proteina i PCR metoda koja je bazirana na analizi izolovane DNK.