white-bg
Trenutno prva laboratorija u Srbiji, koja se odlučila za primenu fleksibilnog obima akreditacije za ispitivanja rezidua aktivnih supstanci pesticida i mikotoksina u hrani i hrani za životinje,ispitivanje genetičke modifikovanosti u biljnim materijalima i tehnološki prerađenim proizvodima sa sastojcima biljnog porekla i određivanje sadržaja metala i metaloida u hrani, hrani za životinje i vodi.
white-bg
Kompletna analiza nutritivnih parametara, vitamina i minerala
white-bg
Analiza alergena u hrani
white-bg
Ispitivanje prisustva Norovirusa i Hepatitisa A se može vršiti akreditovanom metodom od 2018.godine
white-bg
Ispitivanje etilen oksida u susamu, akreditovanom metodom

Hrana

Određivanje nutritivnih parametara

Informisanje potrošača o nutritivnoj vrednosti proizvoda je obavezna, u skladu sa važećom regulativom Republike Srbije i  EU regulativom.

Ispravno označavanje hrane je u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane neizostavan deo deklarisanja hrane koja se stavlja  na tržište.

Deklaracija mora sadržati informacije o energetskoj vrednosti proizvoda, količini masti, zasićenih masnih kiselina, ugljenih hidrata, šećera, proteina i soli.  Ove informacije se navode na definisan način, tačno određenim redosledom. Ako so ili sastojci koji je sadrže nisu nastali u postupku tehnološkog postupka, može se navesti da je so prisutna u proizvodu prirodnim putem.

Sadržaj deklaracije koje se odnose na nutritivne parametre proizvoda može se proširiti dodavanjem informacija o vlaknima, mono-nezasićenim masnim kiselinama, poli-nezasićenim masnim kiselinama, poliolima, skrobu, vitaminima i mineralima. Lista je zatvorena i nije moguće dodavati informacije na primer, o sastavnim delovima poli-nezasićenih masnih kiselina.

Vrednosti se izražavaju u gramima na 100 grama ili na 100 mililitara, a može se dodatno izraziti po porcijama ili jedinicama određenog proizvoda.

Iznos nutritivnih parametara je definisan srednjim vrednostima, na osnovu:

  • laboratorijskih analiza
  • kalkulacije zasnovane na poznatim ili stvarnim prosečnim vrednostima korištenih sirovina ili na osnovu:
  • kalkulacije zasnovane na opšte prihvaćenim podacima

Proizvođači imaju nekoliko opcija. Mogu koristiti adekvatne laboratorijske analize (preporučuje se za prerađene ili složene proizvode) ili matematičke proračune, koji se baziraju na podacima pojedinačnih sastojaka i poznavanju tehnoloških postupaka. U oba slučaja se u obzir moraju uzeti svi elementi i sastojci proizvoda.

Vitamini

Vitamini su obavezni sastojci za normalno funkcionisanje organizma. Nivo vitamina je jedan od najvažnijih indikatora kvaliteta prehrambenih proizvoda kao i korišćenja adekvatnih tehnoloških procesa.

Vitamini mogu biti prirodnog porekla ili mogu biti dodati, a njihova je analiza veoma složena s obzirom na različitu struktura i osobine.

U zavisnosti od klasifikacije i strukture vitamina, primenjuju se različite analitičke metode.

Procenat prisutnog vitamina se može se navesti na ambalaži, samo ako je u proizvodu prisutan u značajnoj količini, u skladu sa važećom regulativom

Ovaj se iznos izračunava korišćenjem adekvatnih odnosa:

  • 15% od nutritivne referentne vrednosti u 100 g ili 100 ml proizvoda s izuzetkom pića;
  • 5% od nutritivne referentne vrednosti u 100 ml pića ili
  • 15% od nutritivne referentne vrednosti po porciji proizvoda ako se pakovanje sastoji samo od jedne porcije