white-bg
Trenutno prva laboratorija u Srbiji, koja se odlučila za primenu fleksibilnog obima akreditacije za ispitivanja rezidua aktivnih supstanci pesticida i mikotoksina u hrani i hrani za životinje,ispitivanje genetičke modifikovanosti u biljnim materijalima i tehnološki prerađenim proizvodima sa sastojcima biljnog porekla i određivanje sadržaja metala i metaloida u hrani, hrani za životinje i vodi.
white-bg
Kompletna analiza nutritivnih parametara, vitamina i minerala
white-bg
Analiza alergena u hrani
white-bg
Ispitivanje prisustva Norovirusa i Hepatitisa A se može vršiti akreditovanom metodom od 2018.godine
white-bg
Ispitivanje etilen oksida u susamu, akreditovanom metodom

Hrana

Prevare u vezi sa hranom – „Food fraud“

Prevare u vezi sa hranom predstavljaju problem otkako je proizvodnja hrane postala profitabilna. Danas predstavlja jedan od najozbiljnijih problema koji zahvata sve delove prehrambene industrije. Mleko i mlečni proizvodi, čokolada i konditori, meso i mesne prerađevine, biljno ulje, voćni i povrtni sokovi, med, alkoholna pića, sve se to može falsifikovati.

Najčešće se nalazi da su deklaracije na ambalaži proizvoda netačne, da je dodat sastojak koji nije naveden, nedovoljno informacija o korištenju konzervansa ili neispravan naziv proizvoda (npr. nazivanje proizvoda maslacom iako sadrži masnoće koje se po svom sastavu razlikuju od masnoća koje nalazimo u mlečnim proizvodima). Skup je proizvod često zamenjen jeftinim ili je čak dodato potencijalno opasan jedinjenje kao primer je zloglasni slučaj sa dodavanjem melamina mleku koje je namenjeno deci.

Detekcija „falsifikovanih“ prehrambenih proizvoda zahteva upotrebu adekvatnih metoda. Klasične metode, poput određivanja tačke mržnjenja mleka koriste se kako bi se detektovalo razređivanje mleka vodom ili test na skrob, da bi proverilo da li je u kafu dodat surogat, koji nije deklarisan ili enzimske, genetske ili instrumentalne tehnike, te hromatografske, izotopske ili spektrometrijske tehnike.

Izbor ispravne metode zahteva usku saradnju između klijenta i laboratorija jer nije važna samo upotreba ispravne tehnologije, već i pravog smera istraživanja kako bi se identifikovalo svojstvo, potencijalno odgovorno za falsifikat.

SP Laboratorija poseduje IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometer) uređaj za ispitivanje odnosa stabilnih izotopa, koji služi za utvrđivanje originalnosti i geografskog porekla proizvoda, što je od značaja domaćim proizvođačima pri plasiranju proizvoda na domaće i na tržišta Evropske unije.