SP Laboratorija logo

O nama

Ponude

Karijera

Dokumenta

Srpski

SR

SP Laboratorija logo

Hrana za životinje

Mikrobiološke analize u hrani za životinje

Kontrola higijene u proizvodnji hrane za životinje je veoma značajna, jer predstavlja deo kontrole bezbednosti hrane za životinje.

Pod higijenom hrane za životinje se podrazumevaju mere, postupci i uslovi neophodni za kontrolu opasnosti i obezbedenje bezbedne hrane za životinje u skladu sa njenom namenom

Prilikom hranjenja životinja, sprovode se mere i primenjuju postupci kojima se opasnost od biološke, hemijske i fizičke kontaminacije hrane za životinje, životinja i proizvoda poreklom od životinja svodi na najmanju moguću meru.

SP Laboratorija  proverava mikrobiološke parametre u okviru kontrole higijene hrane za životinje, a u skladu sa važećom regulativom, propisanim metodama.

Pronađite nas

Industrijska 3,

21220 Bečej, Srbija

Hamilton logo

Copyright © 2020 J.S. Hamilton