SP Laboratorija logo

O nama

Ponude

Karijera

Dokumenta

Srpski

SR

SP Laboratorija logo

Hrana za životinje

Analize rezidua pesticida

Svaka sirovina i proizvod hrane za životinje, koji se stavlja na tržište, mora biti usaglašen sa zahtevima definisanim u regulativi o kvalitetu hrane za životinje. 

Standardi se ne odnose samo na osnovne karakteristike, već i na zakonom određene količine supstanci koje mogu biti štetne po zdravlje i dobrobit potrošača. Rastuća upotreba hemijskih sredstava u poljoprivrednoj i drugoj proizvodnji i preradi, učinila je nužnim praćenje rezidua i štetnih materija hrani za životinje.

Saradnja klijenata i laboratorija ključna je zbog važnosti ispravne identifikacije rizika i indikacije svrhe sprovedenih analiza kao i analitičke metodologije.

SP Laboratorija vrši proveru nivoa rezidua pesticida već niz godina istovremeno usavršavajući analitičke metode i šireći spektar određivanih pesticida, a u okviru fleksibilnog obima akreditacije. Kako bi pratila trendove, izmene u sklopu EU regulative kao i zahteve tržišta, SP Laboratorija permanentno uvodi nove elemente rezidua u svoj fleksibilni obim akreditacije, u okviru kojeg od 2015. vrši ispitivanje ova ispitivanja. Ponuda laboratorija uključuje mnoge analitičke metode koje karakteriše visok stepen složenosti za različite grupe analita i jedinjenja.

SP Laboratorija vrši određivanje rezidua pesticida dugi niz godina istovremeno usavršavajući analitičke metode i šireći spektar određivanih rezidua pesticida, a u okviru fleksibilnog obima akreditacije. Kako bi pratila trendove, izmene u sklopu EU regulative kao i zahteve tržišta, SP Laboratorija permanentno proširuje spisak rezidua pesticida kroz svoj fleksibilni obim akreditacije, u okviru kojeg od 2015. vrši ova ispitivanja.

Lista akreditovanih aktivnosti (metoda, postupaka) u fleksibilnom području - određivanje rezidua pesticida

Pronađite nas

Industrijska 3,

21220 Bečej, Srbija

Hamilton logo

Copyright © 2020 J.S. Hamilton