SP Laboratorija logo

O nama

Ponude

Karijera

Dokumenta

Srpski

SR

SP Laboratorija logo

Kozmetika

Fizičko-hemijska ispitivanja

Fizičko-hemijska ispitivanja kozmetičkih proizvoda omogućuju sigurnost, stabilnost i efikasnost uključujući određivanje osnovnih parametara kvaliteta i sastava proizvoda, kao i određivanje opasnih supstanci.

Nudimo sveobuhvatna ispitivanja performansi u skladu sa fizičko-hemijskim  specifikacijama kako sirovina tako i gotovih proizvoda. Naša laboratorija takođe  pruža stručnost za potvrđivanje kompatibilnosti u skladu sa zahtevima standarda, kao i sa tehničkim specifikacijama koje navodi proizvođač.

Opremljeni dokazanom stručnošću u ispitivanju kozmetikičkih proizvoda, nudimo širok spektar analiza:

 • teških metala (arsen, olovo, kadmijum, živa, nikl)
 • aktivnosti vode
 • nitrozamina
 • konzervansa
 • alergena
 • pH vrednosti
 • gustine
 • hlorida
 • suve organske materije
 • snagu pene

Takođe nudimo i analitičke usluge:

 • izrada i validacija analitičkih metoda LC/GC/ICP
 • analiza čistoće
 • identifikacioni parametri
Pronađite nas

Industrijska 3,

21220 Bečej, Srbija

Hamilton logo

Copyright © 2020 J.S. Hamilton