SP Laboratorija logo

O nama

Ponude

Karijera

Dokumenta

Srpski

SR

SP Laboratorija logo

Kozmetika

Mikrobiološki i challenge testovi

Mikrobiološka čistoća kozmetičkih i  proizvoda za ličnu higijenu ima ključnu ulogu u utvrđivanju njihove bezbednosti. Mikrobiološke analize pomažu da se rizik od potencijalne štete svede na minimum. Proizvođači zato treba da  zadrže mikrobiološki kvalitet proizvoda jer se sve više insistira na razvoju bezbednih, efikasnih i usklađenih proizvoda koji zadovoljavaju zahteve i zakonodavstva i potrošača.

Korisnicima nudimo ispitivanje mikrobiološke čistoće sirovina za kozmetičke proizvode i  gotove proizvode prema EN ISO 17516.

EN ISO 21149 / Ukupni aerobnI mezofilni mikroorganizmi

EN ISO 18416 / Candida albicans

EN ISO 22718 / Staphylococcus aureus

EN ISO 22717 / Pseudomonas aeruginosa

EN ISO 21150 / Escherichia coli

EN ISO 16212 / Kvasci i plesni

Challenge test – Procena efikasnosti i kvaliteta očuvanja kozmetičkog proizvoda - garantuje da će konzervansi čuvati i sprečiti kvarenje kozmetičkog proizvoda tokom normalnog i razumno predviđenog korišćenja. Sposobnost konzervansa da štiti od rasta mikroorganizama i degradacije mora se utvrditi kroz mikrobiološke challenge testove na Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis i drugo.

Challenge testovi uključuju procenu antimikrobne efikasnosti konzervansa u skladu sa sledećim normama:

  • Međunarodna norma ISO 11930
  • Evropska farmakopeja (EP), Poglavlja 5.1.3
  • Schülke KoKo Test

Challenge testovi se vrše u fazama proizvodnje kako bi se osigurala mikrobiološka stabilnost i očuvanje tokom  skladištenja i korišćenja:

  • U postupku razvoja proizvoda (kako bi se odabrao odgovarajući konzervans)
  • U toku proizvodnje (kako bi se utvrdilo ima li tehnološki postupak proizvodnje negativan uticaj na konzervanse i njihovu efikasnost)
  • Kako bi se zaštitio proizvod u postupku proizvodnje ili tokom upotrebe
  • Kako bi se procenio uticaj okoline koji može biti mikrobiološki štetan
Pronađite nas

Industrijska 3,

21220 Bečej, Srbija

Hamilton logo

Copyright © 2020 J.S. Hamilton