SP Laboratorija logo

O nama

Ponude

Karijera

Dokumenta

Srpski

SR

SP Laboratorija logo

Predmeti opšte upotrebe

Ambalaža bezbedna za decu (CRC)

J.S. Hamilton Poljska laboratorije nude ispitivanje ambalaže bezbedne za decu prema EN ISO 8317 i pružaju klijentima  stručno iskustvo u analizi supstanci i hemikalija  klasifikovanim u skladu sa propisanim kategorijama:

  • Kategorija akutne toksičnosti 1-3
  • Specifična toksičnost za ciljane organe (STOT) – jednokratna izloženost – kategorija 1
  • Specifična toksičnost za ciljane organe (STOT) – ponovljena izloženost – kategorija 1
  • Korozija ili iritacija kože – kategorija 1
  • Sadržaj 3% metanola i/ili 1% dihlormetana
  • Toksična opasnost od udisanja osim u aerosolnim supstancama/mešavinama stavljenim na tržište ili u zatvorenim pakovanjima za proizvodnju aerosola
Pronađite nas

Industrijska 3,

21220 Bečej, Srbija

Hamilton logo

Copyright © 2020 J.S. Hamilton