SP Laboratorija logo

O nama

Ponude

Karijera

Dokumenta

Srpski

EN

SP Laboratorija logo

Ambalaža bezbedna za decu (CRC)

J.S. Hamilton Poljska laboratorije nude ispitivanje ambalaže bezbedne za decu prema EN ISO 8317 i pružaju klijentima  stručno iskustvo u analizi supstanci i hemikalija  klasifikovanim u skladu sa propisanim kategorijama:

  • Kategorija akutne toksičnosti 1-3
  • Specifična toksičnost za ciljane organe (STOT) – jednokratna izloženost – kategorija 1
  • Specifična toksičnost za ciljane organe (STOT) – ponovljena izloženost – kategorija 1
  • Korozija ili iritacija kože – kategorija 1
  • Sadržaj 3% metanola i/ili 1% dihlormetana
  • Toksična opasnost od udisanja osim u aerosolnim supstancama/mešavinama stavljenim na tržište ili u zatvorenim pakovanjima za proizvodnju aerosola
Pronađite nas

Industrijska 3,

21220 Bečej, Srbija

Hamilton logo

Copyright © 2020 J.S. Hamilton