SP Laboratorija logo

O nama

Ponude

Karijera

Dokumenta

Srpski

SR

SP Laboratorija logo

Predmeti opšte upotrebe

Ambalaža za farmaceutske proizvode

J.S. Hamilton Poljska vrši ispitivanje ambalaže u kontaktu sa farmaceutskim proizvodima po Evropskoj farmakopeji (Ph.Eur). 

 Ispitivanje poliolefina, PVC, PET, gume prema GMP:

  • izgled rastvora, apsorbanca;
  • kiselost i alkalnost;
  • smanjivanje sadržaja supstanci;
  • ekstraktibilni metali Al, Ti, Zn;
  • ekstraktabilni teški metali;
  • sulfatni pepeo;
  • aditivi u plastičnim materijalima;
  • amidi i stearati;
  • fenolni i ne-fenolni antioksidanti;
  • sposobnost penetracije.
Pronađite nas

Industrijska 3,

21220 Bečej, Srbija

Hamilton logo

Copyright © 2020 J.S. Hamilton