SP Laboratorija logo

O nama

Ponude

Karijera

Dokumenta

Srpski

SR

SP Laboratorija logo

Predmeti opšte upotrebe

Farmaceutska ambalaža

J.S. Hamilton Poljska nudi Ispitivanje kontaktne ambalaže farmaceutskih proizvoda  po Evropskoj farmakopeji (Ph.Eur). 

 Ispitivanje poliolefina, PVC, PET, gume pod GMP:

  • izgled rastvora, upijanje, identifikacija A, B, C
  • kiselost i alkalnost
  • ekstraktibilni metali
  • teški metali
  • sulfatni pepeo
  • plastični aditivi
  • amidi i stearati
  • fenolni i ne-fenolni antioksidanti
  • prodornost
Pronađite nas

Industrijska 3,

21220 Bečej, Srbija

Hamilton logo

Copyright © 2020 J.S. Hamilton