Rešenje Uprave za zaštitu bilja o ispitivanju poljoprivrednog bilja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije – Uprava za zaštitu bilja je 23.07.2013. godine donelo rešenje po kojem SP LABORATORIJA AD Bečej ispunjava sve uslove za ispitivanje sorti poljoprivrednog bilja u laboratoriji. Ovo rešenje je doneto na osnovu inspekcijskog nadzora fitosanitarnog inspektora izvršenog 19.07.2013. godine, i prema istom, SP LABORATORIJA AD Bečej zadovoljava sve zahteve u pogledu tehničke i tehnološke opremljenosti, zemljišta, kao i kadrovske osposobljenosti za vršenje ovih ispitivanja.