SEDEX audit u SP Laboratoriji - izvršeno ponovno ocenjivanje prema zahtevima SMETA 4-Pillar

U SP Laboratoriji je 7. i 8. septembra 2015. godine izvršeno ponovno ocenjivanje prema zahtevima SMETA 4-Pillar SEDEX grupe. SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) je neprofitna organizacija posvećena usmeravanju i poboljšanju etičke i odgovorne poslovne prakse u globalnim lancima snabdevanja. Audit ima za cilj proveru usklađenosti politike rada laboratorije sa zakonskim propisima o radu, bezbednosti i zdravlju na radu, zaštiti životne sredine i poslovne etike.

Prvo ocenjivanje ovog tipa u SP Laboratoriji izvršeno je u septembru 2012. godine i tada je laboratorija bila među prve tri organizacije koja je imala SMETA 4-Pillar audit, a sada je prva u Srbiji koja je izvršila i reocenjivanje.

Tokom provere utvrđeno je da je posvećenost SP Laboratorije etičkom poslovanju i društvenoj odgovornosti na visokom nivou, te da zaslužuje svoje mesto u grupi sa svetski priznatim kompanijama kao što su Nestle, Pepsi Co, Max&Co, Adidas Group i druge.