Trening

Trening

SP Laboratorija, pored tehničke podrške u smislu uzorkovanja i laboratorijskih ispitivanja, u mogućnosti je da ponudi i  podršku u vidu stručnih i  tehničkih saveta i prezentacija. SP Laboratorija može da ponudi najrazličitije vrste treninga iz različitih oblasti kojima se bavi, kao što su:

  • način uzorkovanja hrane ili hrane za životinje za dalja fizičko – hemijska ili mikrobiološka ispitivanja,
  • uzimanje briseva radnih površina u kontaktu sa hranom,
  • način ispitivanja fizičko-hemijskih i/ili mikrobioloških parametara u hrani, hrani za životinje, vodi, površinama u kontaktu sa hranom, itd.,
  • mikrobiološka kontrola vazduha i načini uzorkovanja,
  • pojava i sprečavanje pojave bakterijskih i virusnih kontaminacija i slično.

Takođe, SP Laboratorija može da ponudi:

  • uslugu sprovođenja interne provere u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025:2017 u slučajevima kada nezavisnost proveravača kao sopstvenih zaposlenih ne može obezbediti

Laboratorije za ispitivanje koje svoje laboratorijske aktivnosti vrše u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025 moraju sprovoditi internu proveru kako bi imali informacije o tome da li je sistem menadžmenta usaglašen sa sopstvenim zahtevima i zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025 i da li je sistem menadžmenta efektivno primenjen i održavan. Interni proveravači treba da budu nezavisni u odnosu na aktivnosti koje se proveravaju kako bi se obezbedila nepristrasnost u toku sprovođenja provere i podržala objektivnost nalaza provere.

Ako ste zainteresovani za navedene teme ili imate posebne zahteve, molimo Vas da nas kontaktirate slanjem e-mejl-a na splaboratorija@splaboratorija.rs i mi ćemo Vam izaći u susret u skladu sa našim mogućnostima.