O nama

Opis kadra

SP Laboratorija se može pohvaliti sistemom postupaka koji obezbeđuje maksimalnu pouzdanost i efikasnost, međunarnodno priznatim metodama ispitivanja, kao i stručnim kadrom koji stalno proširuje svoje znanje u skladu sa razvojem novih standarda, metoda i opreme za ispitivanja. Kako bi održala lidersku poziciju u regionu, kompanija kontinuirano ulaže u edukaciju visoko obrazovanog kadra u inostranstvu i insistira na praćenju inovacija i svetskih trendova. Ubrzan tehnološki razvoj zahteva od savremene laboratorije, pored permanentnog stručnog usavršavanja, dobru komunikaciju sa korisnicima usluga i timski rad.

Svoj renome SP Laboratorija potvrđuje stalnim angažovanjem u radu komisija za izradu standarda, radu komisija ministarstava koja donose propise o kvalitetu i bezbednosti hrane i hrane za životinje, grupacijama i sekcijama Privredne komore Srbije i drugim stručnim i regulatornim telima, kao i neprekidnim angažovanjem na podizanju kriterijuma iz oblasti kvaliteta i bezbednosti hrane za ljudsku i životinjsku upotrebu.

SP Laboratorija zapošljava oko 160 stručnjaka različitih profila od kojih 40% su visoko obrazovani: doktor bioloških nauka, doktor veterinarske medicine, specijalisti mikrobiologije hrane, specijalista sanitarne hemije, specijalista toksikološke hemije, lekar specijalista higijene, tehnolozi, hemičari, biohemičari, biolozi, itd.