Ispitivanje dioksina i dioksinu sličnih PCB u hrani i hrani za životinje

Hrana za životinje

Mikotoksini

Mikotoksini su proizvodi različitih vrsti plesni poput AspergillusPenicillium, i Fusarium. Vrsta gljivica, vlažnost I temperatura okoline, te udeo vode u proizvodu, utiču na razvoj mikotoksina.

Mikotoksini su štetne materije i mogu izazvati niz oboljenja. Iako su toksični u velikim količinama, opasnost za zdravlje predstavlja i dugotrajna izloženost čak i vrlo malim količinama. Osim za zdravlje, mikotoksini predstavljaju i ekonomsku pretnju.

Poznato je da su savremena istraživanja ukazala na porast količine mikotoksina u hrani kao posledicu klimatskih promena.

Dosad je identifikovano oko 300 mikotoksina, od kojih su najopasniji aflatoksini, trihoteceni (između ostalih i deoksinivalenol, T-2 toksin, HT-2), zearalenon i fumonizini, ohratoksin A, patulin i ergot alkaloidi.

Regulativom su definisani maksimalno dozvoljeni nivoi mikotoksina.

Određivanjem mikotoksina SP Laboratorija se bavi od 2003.godine. Analitičke metode su bazirane na hromatografskim tehnikama – HPLC-FLD, HPLC-PDA, LC-MS/MS, a u okviru fleksibilnog obima akreditacije, koji omogućava permanentno uvođenje novih elemenata, od 2018.godine.

Lista akreditovanih aktivnosti (metoda, postupaka) u fleksibilnom području – određivanje mikotoksina