white-bg.jpeg
Vaš pouzdan partner za ispitivanje ambalaže
white-bg.jpeg
Ispitivanje bezbednosti igračaka

Predmeti opšte upotrebe

Duvanski proizvodi

SP Laboratorija je opremljen a savremenom opremom, mašinom za pušenje RM20H sa CO/CO2 modulom proizvođača Borgwaldt, za sakupljanje duvanskog dima i određivanje sadržaja ugljen monoksida u cigaretama, kao proizvodu duvanske industrije, metodom koja je akreditovana.

Pored toga, akreditovanim metodoma se određuje sadržaj nikotina u kondenzatu dima, primenom gasne hromatografije sa plameno-jonizacionim detektorom (GC/FID), a računski se dobija vrednost za katran (suva materija bez nikotina NFDPM).