Vršimo dokazivanje prisustva bakterije Legionella pneumophila

Životna sredina

Analiza uzoraka životne sredine

J.S. Hamilton Poland laboratorije vrše analize i ispitivanja na prikupljenim uzorcima koji se odnose na zaštitu životne sredine. Naš tim vrhunskih stručnjaka, dobro obučeno osoblje i uzorkivači, inovativna softverska rešenja rukovanja uzorcima, kao i mreža istraživačkih laboratorija , omogućuju nam pružanje usluga na najvišem nivou. Naša centralna laboratorija je opremljena najnovijom opremom i sofisticiranim  uređajima za ispitivanje koji omogućuvaju precizna merenja i pouzdane rezultate za više hiljada uzoraka godišnje.

Imajući sertifikat o akreditaciji br. AB 079, naše laboratorije vrše usluge analize uzoraka životne sredine uključujući:

 1. Ispitivanje kvaliteta vode za piće – nadzor i pregled, analiza novih vodovodnih priključaka
 2. Ispitivanje bazenskih voda na licu mesta ili u laboratoriji
 3. Analiza vode iz pijezometra, podzemnih i površinskih voda
 4. Analiza otpadnih voda
  • industrijske otpadne vode
  • otpadne vode iz domaćinstva
 5. Ispitivanje otpada – uključuje analizu otpada sa deponija ili izdvojenog kao energenta
 6. Analiza otpadnog mulja – recikliranje i ponovna upotreba poljoprivrednog otpada
 7. Ispitivanje tla – studije koje osiguravaju sigurnost novih investicija
 8. Testiranje sedimenta morskog tla – koje kao rezultat ima pročišćavanje lučkih kanala