Vršimo dokazivanje prisustva bakterije Legionella pneumophila

Životna sredina

Usluge projektne dokumentacije u oblasti životne sredine

Stručnjaci i savremena oprema omogućavaju J.S. Hamilton Poland da pruža konsultatske usluge i daje tehničku espertizu u oblasti zaštite životne sredine. Naš tim vrhunski kvalifikovanih stručnjaka nudi savete i pomoć oko projektne dokumentacije u kombinaciji sa uslugama ispitivanja i istraživanja.

Usluge projektne dokumentacije:

 1. Priprema zahteva za integrisane dozvole sa kompletnom dokumentacijom, kao i potvrda, dopuna i izmena dozvola, uključujući inicijalne izveštaje (prikupljanje, analiza i pregled rezultata u obliku izveštaja) ili procena ne postojanja potrebe za inicijalnim izveštajem (preliminarna analiza).
 2. Priprema sektorskih dozvola:

U oblasti upravljanja otpadom:

 • zahtev za izdavanje dozvole za proizvodni otpad
 • dokumentacija i zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i preradu otpada
 • zahtev za izdavanje dozvole za prevoz otpada
 • godišnja analiza stanja komunalnog otpada

U oblasti industrije voda/otpadnih voda:

Vodopravne dozvole (uključujući izmene i dopune) za:

 • apstrakcija podzemnih i površinskih voda
 • ispuštanje otpadnih voda u vodu ili zemljište
 • ispuštanje industrijske otpadne vode u odvodne objekte

U oblasti emisije u vazduh:

 • zahtevi za ispuštanje gasova i prašine u vazduh
 • prijavljivanje postrojenja koja ne zahtevaju posebnu dozvolu, a koja ispuštaju gasove
 1. Priprema izveštaja o otpadu i izveštaja o ekološkim naknadama
 2. Revizija zaštite životne sredine koja uključuje:
 • temeljna analiza uticaja na životnu sredinu u svim komponentama od strane određene biljke
 • utvrđivanje formalnih i zakonskih zahteva određenog postrojenja i korišćene tehnologije
 • pregled i ocena ispravnosti i kompletnosti dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine
 • Verifikacija, ažuriranje i prilagođavanje dozvola i ovlašćenja potrebama postrojenja
 1. Konsultacije o ekološkim pitanjima u vezi sa ekološkim propisima, takođe ispunjavanje zahteva dobijenih dozvola, efikasnih rešenja i suštinske podrške.
 2. Za realizovane investicije:
 • Informativni list o projektu
 • Izveštaji o aktivnostima koje utiču na životnu sredinu
 1. Uputstvo za rad deponija