Vršimo dokazivanje prisustva bakterije Legionella pneumophila

Životna sredina

Legionella u okruženju

Rodu Legionella pripada veliki broj vrsta, a glavni predstavnik je Legionella pneumophila, koja je odgovorna za 85% svih oboljenja izazvanih legionelama.

Bakterija Legionella pneumophila prvi put je otkrivena 1976. godine nakon što je među američkim legionarima izbila epidemija upale pluća. Bolest nastaje kada bakterija sa sitnim kapljicama tj. aerosolima dospe u plućne alveole.

Široko je rasprostranjena u prirodi. Iako se bolest uzrokovana legionelom javlja tokom cele godine, mnogo je češća leti zbog veće izloženosti ljudi izvorima bakterije kao što su vlažan vazduh, klima uređaji, bazeni, saune. Prirodna boravišta legionele su reke, jezera, potoci, rashladni tornjevi, topli izvori, fontane, zatim procesna i rashladna voda u okviru industrijskih postrojenja.

Takođe može kolonizovati vodovodnu distributivnu mrežu što predstavlja važan put širenja legionela, koje na taj način mogu dospeti do bolnica, rekreativnih centara, domaćinstava.

Bakterija je vrlo otporna i može preživeti u širokom rasponu uslova okoline, od 0ºC do 63ºC i ph vrednosti od 5,0 do 8,5. Godinama preživljava u vodi na temperaturi od 2ºC do 8ºC, ali u fazi mirovanja. Tolerantna je na hlor i otporna na proces hlorizacije vode, a primaran faktor za rast i razmnožavanje je L-cistein, uz prisustvo gvožđa.

Primarni zadatak u toku prevencije je kontrola i dezinfekcija rezervoara infekcije, a posebno vodovodne distributivne mreže, sa ciljem zaštite celokupnog stanovništva. Kako je bakterija otporna na hlor primenjuju se druge metode za njeno inaktiviranje i uklanjanje kao što su filtracija, zagrevanje na temperaturi do 70ºC, bakar – srebro jonizacija i slični postupci. Praćenje legionela je važno kako bi se identifikovali izvori životne sredine koji mogu predstavljati rizik od nastanka bolesti tj. legioneloze.

SP Laboratorija vrši dokazivanje prisustva Legionella akraditovanom metodom u skladu sa SRPS EN ISO 11731:2017 – Kvalitet vode – Određivanje broja Legionella

U domaćoj Regulativi ispitivanje na prisustvo Legionella pneumophila je definisano u Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda, Prilog 1 – Parametri zdravstvene ispravnosti bazenske vode (“Sl. glasnik RS”, br. 30/2017 i 97/2017).