white-bg
Trenutno prva laboratorija u Srbiji, koja se odlučila za primenu fleksibilnog obima akreditacije za ispitivanja rezidua aktivnih supstanci pesticida i mikotoksina u hrani i hrani za životinje,ispitivanje genetičke modifikovanosti u biljnim materijalima i tehnološki prerađenim proizvodima sa sastojcima biljnog porekla i određivanje sadržaja metala i metaloida u hrani, hrani za životinje i vodi.
white-bg
Kompletna analiza nutritivnih parametara, vitamina i minerala
white-bg
Analiza alergena u hrani
white-bg
Ispitivanje prisustva Norovirusa i Hepatitisa A se može vršiti akreditovanom metodom od 2018.godine
white-bg
Ispitivanje etilen oksida u susamu, akreditovanom metodom

Hrana

Deklarisanje proizvoda

Ispravno označavanje-deklarisanje proizvoda ključno je za informisanje potrošača o proizvodu. Opšte pravilo zakona o bezbednosti hrane je da je potrošačima potrebno dati informacije koje omogućuju svesnu odluku pri odabiru prehrambenog proizvoda i sprečavaju prakse koje dovode u zabludu i pogrešno informišu potrošače.

Opšti zahtevi o označavanju prehrambenih namirnica su standardizovani Pravilnikom o deklarisanju, a o informisanju potrošača o hrani, u kojoj stoji da deklaracije moraju biti istinite, jasne i lako razumljive.

Bilo kakav pokušaj obmanjivanja potrošača zabranjen je, posebno onaj koji može zbuniti ili zavarati potrošača po pitanju:

  • svojstava,
  • sastojaka,
  • količine,
  • roka trajanja,
  • zemlje porekla,
  • načina proizvodnje,
  • pripisivanja proizvodu svojstava koje nema,
  • ukazivanjem na   posebne   karakteristike   hrane   kada   u   stvarnosti  sva  slična  hrana  ima te  karakteristike

SP Laboratorija nudi usluge savetovanja u vezi s deklaracijama proizvoda, za proizvode koji se stavljaju na tržište Republike Srbije.