white-bg
Trenutno prva laboratorija u Srbiji, koja se odlučila za primenu fleksibilnog obima akreditacije za ispitivanja rezidua aktivnih supstanci pesticida i mikotoksina u hrani i hrani za životinje,ispitivanje genetičke modifikovanosti u biljnim materijalima i tehnološki prerađenim proizvodima sa sastojcima biljnog porekla i određivanje sadržaja metala i metaloida u hrani, hrani za životinje i vodi.
white-bg
Kompletna analiza nutritivnih parametara, vitamina i minerala
white-bg
Analiza alergena u hrani
white-bg
Ispitivanje prisustva Norovirusa i Hepatitisa A se može vršiti akreditovanom metodom od 2018.godine
white-bg
Ispitivanje etilen oksida u susamu, akreditovanom metodom

Hrana

Mikotoksini

Mikotoksini su proizvodi različitih vrsta plesni poput Aspergillus, Penicillium i Fusarium. Vrsta gljivica, vlažnost i temperatura okoline, te udeo vode u proizvodu, utiču na razvoj mikotoksina.

Mikotoksini mogu izazvati niz oboljenja. Iako su toksični u velikim količinama, opasnost za zdravlje predstavlja i dugotrajna izloženost čak i vrlo malim količinama. Osim što utiču na zdravlje, mikotoksini predstavljaju i ekonomsku pretnju.

Poznato je da su savremena istraživanja ukazala na porast količine mikotoksina u hrani kao posledicu klimatskih promena.

Dosad je identifikovano oko 300 mikotoksina, od kojih su najopasniji aflatoksini, trihoteceni (između ostalih i deoksinivalenol, T-2 toksin, HT-2), zearalenon i fumonizini, ohratoksin A, patulin i ergot alkaloidi.

Regulativom su definisani maksimalno dozvoljeni nivoi mikotoksina.

Određivanjem mikotoksina SP Laboratorija se bavi od 2003.godine. Analitičke metode su bazirane na hromatografskih tehnikama – HPLC-FLD, HPLC-PDA, LC-MS/MS, a u okviru fleksibilnog obima akreditacije, koji omogućava permanentno uvođenje novih elemenata, od 2018.godine.

Lista akreditovanih aktivnosti (metoda, postupaka) u fleksibilnom području – određivanje mikotoksina