white-bg
Trenutno prva laboratorija u Srbiji, koja se odlučila za primenu fleksibilnog obima akreditacije za ispitivanja rezidua aktivnih supstanci pesticida i mikotoksina u hrani i hrani za životinje,ispitivanje genetičke modifikovanosti u biljnim materijalima i tehnološki prerađenim proizvodima sa sastojcima biljnog porekla i određivanje sadržaja metala i metaloida u hrani, hrani za životinje i vodi.
white-bg
Kompletna analiza nutritivnih parametara, vitamina i minerala
white-bg
Analiza alergena u hrani
white-bg
Ispitivanje prisustva Norovirusa i Hepatitisa A se može vršiti akreditovanom metodom od 2018.godine
white-bg
Ispitivanje etilen oksida u susamu, akreditovanom metodom

Hrana

Metali i metaloidi

Teški metali su kontaminenti koji najčešće dospevaju u prehrambene namirnice iz okoline. Prema dostupnoj literaturi, najizloženije su biljke i proizvodi biljnog porekla poput pekarskih proizvoda, svih vrsta žitarica, ribe i plodova mora.

Najopasniji i najčešći elementi u prehrambenim namirnicama su kadmijum, olovo, živa i arsen. Poznato je da dugotrajna izloženost visokim nivoima navedenih elemenata može dovesti do povećanog rizika od razvoja kancerogenih bolesti, te poremećaja nervnog i imunološkog sistema.

U SP Laboratoriji se koncentracija metala i metaloida utvrđuje metodama zasnovanim na međunarodnim normama, ali i na našim vlastitim istraživačkim procedurama uz korišćenje najsavremenije opreme. Ispitivanje metala i metaloida u hrani, hrani za životinje i vodi je deo fleksibilnog obima akreditacije od 2018.godine.

Navedenim tehnikama se mogu analizirati i elementi, čije prisustvo je poželjno u ljudskom organizmu-minerali, odnosno mikro i makro elementi.

Minerali su prirodno prisutni u određenoj hrani, ali se mogu i dodavati u hranu, gde je u tom slučaju obavezno navođenje hemijskog izvora minerala

Procenat prisutnog minerala se može navesti na ambalaži, samo ako je u proizvodu prisutan u značajnoj količini, u skladu sa važećom regulativom

Pri određivanju značajne količine minerala, uzimaju se u obzir sledeće vrednosti::

  • 15% od nutritivne referentne vrednosti u 100 g ili 100 ml proizvoda s izuzetkom pića;
  • 5% od nutritivne referentne vrednosti u 100 ml pića ili
  • 15% od nutritivne referentne vrednosti po porciji proizvoda ako se pakovanje sastoji samo od jedne porcije

Lista akreditovanih aktivnosti (metoda, postupaka) u fleksibilnom području – određivanje metala i metaloida