white-bg
Trenutno prva laboratorija u Srbiji, koja se odlučila za primenu fleksibilnog obima akreditacije za ispitivanja rezidua aktivnih supstanci pesticida i mikotoksina u hrani i hrani za životinje,ispitivanje genetičke modifikovanosti u biljnim materijalima i tehnološki prerađenim proizvodima sa sastojcima biljnog porekla i određivanje sadržaja metala i metaloida u hrani, hrani za životinje i vodi.
white-bg
Kompletna analiza nutritivnih parametara, vitamina i minerala
white-bg
Analiza alergena u hrani
white-bg
Ispitivanje prisustva Norovirusa i Hepatitisa A se može vršiti akreditovanom metodom od 2018.godine
white-bg
Ispitivanje etilen oksida u susamu, akreditovanom metodom

Hrana

Virusološka ispitivanja

Procenjuje se da su virusi uzrok oko 67% svih bolesti uzrokovanih patogenima u hrani. Njihova infektivna doza je vrlo niska (10 – 100 virusnih čestica). Kontaminacija prehrambenih proizvoda crevnim virusima može se pojaviti u svakoj fazi proizvodnje: uzgoju, žetvi, transportu, nabavci, pakovanju, pripremi ili dostavljanju potrošaču.

Ljudi se mogu zaraziti virusima na različite načine, ali glavni put kontaminacije, kada su u pitanju virusi koji se prenose hranom, je fekalno-oralni. Većinu infekcija uzrokuje kontakt s bolesnicima koji su uključeni u distribuciju ili pripremu hrane. Kada su u pitanju virusi koji se mogu preneti putem hrane izdvajaju se dva kao dominantni uzročnici bolesti, a to su norovirusi (NoV) uzročnici virusnog gastroenteritisa i virus hepatitisa A (HAV).

Strategije predložene za kontrolu virusa u hrani uključuju poštovanje dobre higijene, poljoprivredne i industrijske prakse, HACCP sistem, obrazovne inicijative i vakcinisanje.

Naglasak treba staviti na upotrebu novih tehnika molekularne biologije i metodoloških poboljšanja za otkrivanje virusa u hrani.

Uredbom (EU) 323/2014 Evropska unija propisuje povećan nivo službene kontrole testiranjem na norovirus u uvoznim smrznutim jagodama iz zemalja koje nisu u Evropskoj Uniji.

U Srbiji postoji zakonska regulativa:“ Pravilnik o posebnim uslovima higijene ploda maline i kupine u svežem ili smrznutom stanju u svim fazama prometa – Službeni glasnik RS 80/2011“, koja se odnosi samo na norovirus, u plodu maline i kupine.

SP Laboratorija je akreditovana od 2018. godine za ispitivanje prisustva  Norovirusa G1 i G2 i virusa Hepatitis A,  primenom Real-time PCR metode.