white-bg
Trenutno prva laboratorija u Srbiji, koja se odlučila za primenu fleksibilnog obima akreditacije za ispitivanja rezidua aktivnih supstanci pesticida i mikotoksina u hrani i hrani za životinje,ispitivanje genetičke modifikovanosti u biljnim materijalima i tehnološki prerađenim proizvodima sa sastojcima biljnog porekla i određivanje sadržaja metala i metaloida u hrani, hrani za životinje i vodi.
white-bg
Kompletna analiza nutritivnih parametara, vitamina i minerala
white-bg
Analiza alergena u hrani
white-bg
Ispitivanje prisustva Norovirusa i Hepatitisa A se može vršiti akreditovanom metodom od 2018.godine
white-bg
Ispitivanje etilen oksida u susamu, akreditovanom metodom

Hrana

Uzorkovanje

SP Laboratorija je opremila uzorkivače najsavremenijom opremom i razgranala mrežu uzorkivača po celoj Srbiji, uključujući i granične prelaze, uz uspostavljanje sistema brze i efikasne dopreme uzoraka do Bečeja. Uzorci se dopremaju vozilima opremljenim rashladnim sistemima, koji  uključuje i dve rashladne komore. Jedna komora je zamrzivač i obezbeđuje temperaturu od -18°C, dok je druga komora klasičan frižider na temperaturi od +4°C. Prilikom transporta uzoraka ovim vozilima obezbeđujemo da uzorak u nepromenjenom stanju, u najkraćem mogućem roku, bude dostavljen od korisnika usluga do laboratorije u Bečeju, uz potpuno očuvanje sastava i kvaliteta uzorka i njihovu zaštitu od spoljnih uticaja.

Obučenim uzorkivačima i najsavremenijim metodama mikrobioloških ispitivanja, SP Laboratorija obezbeđuje korisnicima usluga kvalitetnu kontrolu uslova radne sredine u objektima za proizvodnju hrane i hrane za životinje.

Sva ispitivanja se vrše sedam dana u nedelji, a brzina, tačnost i efikasnost svrstavaju SP Laboratoriju u red međunarodno referentnih laboratorija, što se svakodnevno potvrđuje učešćem u internacionalnim međulaboratorijskim ispitivanjima i arbitražom po pitanju kvaliteta za inostrane kompanije.