white-bg
Trenutno prva laboratorija u Srbiji, koja se odlučila za primenu fleksibilnog obima akreditacije za ispitivanja rezidua aktivnih supstanci pesticida i mikotoksina u hrani i hrani za životinje,ispitivanje genetičke modifikovanosti u biljnim materijalima i tehnološki prerađenim proizvodima sa sastojcima biljnog porekla i određivanje sadržaja metala i metaloida u hrani, hrani za životinje i vodi.
white-bg
Kompletna analiza nutritivnih parametara, vitamina i minerala
white-bg
Analiza alergena u hrani
white-bg
Ispitivanje prisustva Norovirusa i Hepatitisa A se može vršiti akreditovanom metodom od 2018.godine
white-bg
Ispitivanje etilen oksida u susamu, akreditovanom metodom

Hrana

Savetovanje u vezi kvaliteta i bezbednosti hrane

SP Laboratorija nudi širok spektar usluga, procena i savetovanja u raznim područjima kvaliteta i bezbednosti hrane, u delu hemije, mikrobiologije, veterine i zakona o hrani.

Nudimo pomoć i podršku u vezi sa:

  • kvalitetom sirovina, proizvoda i ambalaže
  • higijenom proizvodnje
  • analizom rizika
  • proverom deklaracija za tržište Republike Srbije
  • procenom i tumačenjem trenutne kontrole i stalne kontrole kvaliteta
  • pronalazak rešenja u kriznim situacijama
  • poboljšanje kvaliteta prehrambenih proizvoda i sistema bezbednosti

Pružanje vrhunske usluge i podrške je naš cilj.